Καυστήρας CLP


 

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

 

Χαρακτηριστικά του Καυστήρα

Καυστήρας που συνδιάζει καύση ξύλου και πέλλετ. Διαθέτει διπλό θάλαμο καύσης, με 2 ανεξάρτητες  πόρτες με μόνωση για καλύτερο έλεγχο και καθαρισμό. Χάλκινος θερμοαγώγιμος εναλλάκτης για διοχέτευση της ζέστης, ελεγχόμενος από θερμοστατική βαλβίδα. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου.

Η καύση του πέλλετ γίνεται σε καυστήρα χυτοσίδηρου με μηχανικό σύστημα τροφοδοσίας, ενώ η καύση του ξύλου γίνεται σε ξεχωριστό θάλαμο με αντιστροφή φλόγας,  με ελεγχόμενο αέρα κατά τη διάρκεια της καύσης μέσω ανεμιστήρα.

Προεραιτικά

  •   Πλάκες διάθλασης που τοποθετούνται στον χώρο καύσης
  •   Ελατήρια αύξησης της απόδοσης
  •   Διάταξη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (περιλαμβάνει τον εναλλάκτη, την αντλία και την τρίοδη βάνα).

Καύσιμη Ύλη

  • Πέλλετ (Pellet)   
  • Ξύλο
  • Κουκούτσια ελιάς   
  • Κέλυφος καρπών